HEM&HUSHÅLL

Skapad för er att finna inspiration, tips & råd till hemmet.

jacalyn-beales-KDg6MX6Wszs-unsplash
Minimera risken för skador och olyckor med ADR utbildning

Med rätt kunskap och information kan du och ditt företag skydda människor och natur genom att minimera risken för skador och olyckor. Om du arbetar inom eller arbetar med kemikalier så erbjuder Amasis en ADR utbildning samt utbildning i kemikaliehantering.

Amasis tillhandahåller skräddarsydd ADR-utbildning för kunders lokaler, deras egna lageranställda och andra deltagare som är involverade i transporter. Företag behöver utbildning i ADR och farligt material eftersom regeringen kräver alla som hanterar någon form av farligt material. För att företaget ska kunna transportera farligt gods måste alla som är inblandade i denna transport genomgå minst en grundläggande farligt godskurs. Utöver ADR-utbildning tillhandahåller Amasis även konsulttjänster kring kemikaliehantering och farliga material. Där ger de råd, som strategisk rådgivning om kemikaliehantering och farliga material.

Fler
artiklar