HEM&HUSHÅLL

HLR-utbildningar och första hjälpen för barn
Hjärt och lungräddnings utbildning med hjärtstartare

När det gäller barn är hjärt- och lungräddning (HLR) en av de viktigaste livräddande färdigheterna som föräldrar och vårdgivare kan lära sig. HLR är en teknik som kan användas för att hjälpa till att hålla ett barns hjärta i gång och lungorna i funktion tills akut sjukvårdspersonal anländer.

HLR inte svårt att lära sig det krävs bara övning. Många HLR-kurser finns tillgängliga online eller på plats. Om du är intresserad av att lära dig HLR är det bästa sättet att hitta en leverantör av HLR-kurser i ditt område och anmäla dig till en kurs.

I allmänhet lär du dig på HLR-kurserna grunderna i hur man utför HLR på en vuxen, ett barn och ett spädbarn. Du får också lära dig hur man använder en hjärtstartare (defibrillator) och hur man ger första hjälpen vid andra vanliga nödsituationer, t.ex. kvävning eller blödning.

Öva dina nya färdigheter inom HLR och repetera ofta både teoretiskt och praktiskt

När du har gått en HLR kurs med hjärtstartare ska du se till att hålla informationen färsk i minnet genom att öva regelbundet. Ju oftare du övar, desto bättre förberedd kommer du att vara i händelse av en nödsituation.

Hjärt- och lungräddning (HLR utbildning) är en livräddande teknik som kan användas för att återuppliva en person som slutat andas eller vars hjärta har slutat slå. HLR består av bröstkompressioner och konstgjord ventilation, som kan ske via inblås. Den är mest effektiv när den ges så snart som möjligt efter att hjärtstilleståndet har inträffat.

Det finns HLR-kurser som är mer specifikt för HLR företag men även HLR kurser för barn, ungdomar och vuxna. Med en kurs utförd av instruktör Camilla Thurell så kommer ni gå igenom olika moment som gäller för detta och i vissa fall så kan en generell kunskap vara bra medans det i exempelvis HLR barn kursen kan vara bra att gå just den specifika utbildningen, då det är lite speciellt med just HLR för mindre barn.

En HLR-kurs av Camilla Thurell, är ett utmärkt sätt att lära sig hur man utför HLR på rätt sätt. HLR-kurser finns tillgängliga via flera olika företag som exempelvis webbkurshlr.se och de varar vanligtvis i några timmar. Under en HLR-kurs får du lära dig om hjärtats anatomi, hur man känner igen ett hjärtstopp och hur man ger HLR på rätt sätt.

Fler
artiklar