HEM&HUSHÅLL

Hur du som fastighetsägare utför omfogning av din prefabfasad
Läckagesökning och omfogning av din fasad

Om du är som de flesta husägare tänker du förmodligen inte så mycket på din fasad – förrän du behöver renovera den. Och även då tänker du kanske bara på de stora kostnaderna, som färg eller tegelstenar. Men hur är det med fastighetens fogar? Fogarna är de delar av fasaden som förbinder de olika delarna.

Om du märker att din prefab fasad ser lite sliten ut kan det vara en signal om att det är dags för en renovering. En av de viktigaste aspekterna av en fasadrenovering är att reparera fogarna. Detta innebär att man tar bort gammal tätningsmassa eller fogmassa och ersätter den med ett nytt lager. Se då till att använda ett tätnings- eller fogmassa av hög kvalitet. Fasadens fogar spelar en viktig roll för dess utseende och prestanda. Med tiden kan dessa fogar bli slitna och skadade, vilket leder till vatteninfiltration och andra problem.

En fasadrenovering kan bidra till att förbättra utseendet och funktionen hos din byggnads fasad. Det finns flera olika metoder för att renovera fasadens fogar. En populär metod är att använda flexibla tätningsmedel som appliceras mellan fasadens stenar eller tegelstenar detta kallas för mjukfog. Dessa fogmassor skapar en vattentät barriär som hjälper till att skydda byggnaden från inträngande fuktskador.

Fogarnas skick signalerar om det är dags för fasadrenovering

Ta dessutom hänsyn till själva fogarnas skick, är det i gott skick behöver du kanske bara applicera ett nytt lager tätningsmedel eller murbruk. Om du vill renovera dina fasadfogar kan du använda några olika metoder. Se till att använda en fogning som klarar vårt tuffa väder och slitaget som uppstår över tid.

Ett bra fogat ytskikt kommer att hålla din fasad snygg i många år framöver. Om du märker att vatten läcker in i ditt hem genom fasadens skarvar är det dags för en fasadrenovering så det inte blir allvarliga skador som sänker värdet på din fastighet. Genom att reparera sprickorna och täta fogarna kan du vattentäta ditt hem och förhindra framtida läckor.

Utför en professionell läckagesökning så du slipper dyra energikostnader

Läckagesökning är en viktig del av varje fasadrenoveringsprojekt. Se till att låta en yrkesman inspektera ditt hem för eventuella läckor innan du påbörjar renoveringen. Det finns en mängd olika produkter och metoder för att reparera fasadfogar, så se till att välja den som passar bäst för din fastighets behov och då kan du rådfråga svenskafog.se som finns tillgängliga i Stockholm, Malmö, Göteborg och Kristianstad. Du kan självklart även rådfråga online och kan även hjälpa dig med rent estetisk fogning av din fastighet.

Fler
artiklar