HEM&HUSHÅLL

Farorna med asbest och hur Sverige tar itu med problemet

I Sverige var asbest vanligt förekommande i byggbranschen fram till början av 1990-talet. Idag är det olagligt att använda asbest i byggprojekt på grund av de hälsorisker som asbest utgör. Arbetstagare som kommer i kontakt med asbestfibrer kan utveckla allvarliga sjukdomar, bland annat lungcancer. Varje år dör cirka 300 personer i Sverige av sjukdomar som orsakats av exponering för asbest.

Under de senaste åren har den svenska regeringen arbetat för att öka medvetenheten om farorna med asbest och tillhandahålla utbildning för arbetstagare som kan komma i kontakt med asbest. Det här blogginlägget ger en översikt över vad asbest är och varför det är så farligt att arbeta med. Det kommer också att belysa några av de utbildningsinitiativ som genomförs i Sverige för att skydda arbetstagare från exponering för asbestfibrer.

Vad är asbest?

Asbest är ett mineral som en gång i tiden var vanligt förekommande i en rad olika byggmaterial, bland annat isolering, golv och takspån. Asbestfibrer är extremt starka och motståndskraftiga mot värme och kemiska skador. Av dessa skäl ansågs asbest vara ett idealiskt material för användning i byggprojekt.

Det finns dock också ett antal nackdelar med att använda asbest. Först och främst bland dessa är det faktum att exponering för asbestfibrer kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungcancer. När asbestfibrer inhaleras fastnar de i lungorna och kan så småningom leda till utveckling av mesoteliom, en sällsynt men aggressiv form av cancer.

Symtom på mesoteliom är bland annat andfåddhet, bröstsmärta och trötthet. Sjukdomen kan ta årtionden att utvecklas efter den första exponeringen för asbestfibrer. Detta gör den svår att diagnostisera och behandla i tidiga stadier.

Det finns inget botemedel mot mesoteliom och behandlingsalternativen är begränsade. Den genomsnittliga förväntade livslängden för en person som diagnostiserats med mesoteliom är endast 12-21 månader. Av dessa skäl är det viktigt att arbetstagare som kan komma i kontakt med asbest under sitt arbete får en ordentlig utbildning i asbest och hur de ska skydda sig mot exponering.

I Sverige sker denna utbildning vanligtvis i form av en företagsutbildning online som måste genomföras innan man arbetar med material som kan innehålla asbestfibrer. Kursen omfattar ämnen som hur man identifierar material som kan innehålla asbest och vilka åtgärder som bör vidtas för att undvika att komma i kontakt med dem.

Man uppskattar att det fortfarande finns cirka 3 miljoner bostäder i Sverige som innehåller material som innehåller asbestfibrer. Detta innebär att det finns en fortsatt risk för exponering för arbetare inom en rad olika branscher, bland annat byggnation, renovering och rivning. Arbetssäkerheten kommer därför att fortsätta att vara en viktig fråga för de svenska myndigheterna under de kommande åren.

Slutsats

Asbest är ett mineral som en gång i tiden var vanligt förekommande inom byggbranschen på grund av dess motståndskraft mot värme och kemiska skador. Exponering för asbestfibrer kan dock orsaka allvarliga hälsoproblem, bland annat lungcancer. Under de senaste åren har den svenska regeringen arbetat för att öka medvetenheten om farorna med asbest och tillhandahålla utbildning för arbetstagare som kan komma i kontakt med asbest. Det här blogginlägget har gett en översikt över vad asbest är och varför det är farligt att arbeta med. Det har också belyst några av de utbildningsinitiativ som genomförs i Sverige för att skydda arbetstagare från att utsättas för asbestfibrer.

Fler
artiklar