HEM&HUSHÅLL

Skapad för er att finna inspiration, tips & råd till hemmet.

jacalyn-beales-KDg6MX6Wszs-unsplash
Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning innebär att man gör en uppskattning på energiförbrukningen av ditt hus under ett års tid. Krav ställs från Boverket som innebär att du måste utföra en energiberäkning på din villa eller tillbyggnad om du ska söka bygglov eller skicka in bygganmälan till din kommun. Detta görs alltså innan påbörjan av husprojektet.

Kontakta Energiberäkningar.se för att få hjälp med energiberäkningen till ert kommande projekt!

Fler
artiklar