HEM&HUSHÅLL

Lastsäkring till fordonen på hästgården
Lastsäkring, lyftutrustning och industriförnödenheter

Har du en egen hästgård och behöver komplettera med lastsäkring och olika lyftkättingar. Det finns speciella lastsäkringar för lastbil och andra fordon. När du använder lastsäkring och lyftkättingar professionellt så är det bra att dessa är godkända för yrkesmässigt bruk.

När det kommer till att säkra upp motorolja på fat eller andra oljor så är det bra att dessa är säkrade på rätt sätt. Ett oljespill av en större nivå är alltid onödig och det kommer krävas speciella industriförnödenheter som speciella dukar och rullar som kan fånga upp oljan effektivt.

Transportera dina produkter säkrare med lastsäkring och välj IBC förpackning för enklare transport

Får du ett oljeläckage så måste du snabbt täcka över golvbrunnar och annat så inte oljan åker med i dagvattnet eller ner i grundvattnet. Vet du med dig att du ska transportera glykol, motorolja, eller avfettning så kan det vara bättre att från början välja mindre kärl eller pumpa upp din uppskattade förbrukningsmängd i exempelvis 1, 5 eller 25 liters dunk.

Har du stora behov och förbrukar mycket så finns det även i vissa fall IBC behållare som exempelvis dieseltillsatsen som finns som AdBlue IBC. Vilket ger en betydligt bättre och mer transportvänlig förpackning för större volymer av vätskor kring ca 1000 liter, fast i smidig behållare och i en speciell bur som levereras på lastpall.

Du hittar alla typer av industriförnödenheter på exempelvis Xtr24 och du kan enkelt se vilka typer av förpackningar som kan vara aktuella för dig. Du finner allt från smörjfett till alkylatbensin i både 2 takt och 4 takt. Alkylatbensin tappar inte sin förmåga över tid, som vanlig bensin gör. Detta gör att den är perfekt i fordon som inte används dagligen. Det kan gälla trimmers, motorsågar och gräsklippare där bensinen oftast blir stående mellan användningarna och ibland till och med mellan olika säsonger.

Fler
artiklar